زمان : 05 Azar 1401 - 15:32
شناسه : 177046
بازدید : 3721
ضرورت تهیه آیین نامه و دستورالعمل در راستای مدیریت یکپارچه خواهرخوانده‌های یزد کمیسیون گردشگری میراث فرهنگی فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین الملل شورای اسلامی شهر یزد: ضرورت تهیه آیین نامه و دستورالعمل در راستای مدیریت یکپارچه خواهرخوانده‌های یزد یزدفردا: رئیس کمیسیون گردشگری میراث فرهنگی فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین الملل شورای اسلامی شهر یزد در جلسه بررسی روند خواهرخواندگی ها گفت: بررسی پیش نویس آیین نامه و دستورالعمل مدیریت یکپارچه خواهر خوانده های شهر یزد با حضور نمایندگان دانشگاه یزد و اتاق بازرگانی برگزار شد.

به گزارش یزدفرداحقیرالسادات ادامه داد: بحث خواهرخواندگی ابتکار و ابزاری است و جهت ارتباط با شهر های مختلف جهان به عنوان نمایندگان کشور ها که بین ۲هزار و پانصد تا ۳ هزار و پانصد شهر با یکدیگر پیوند خواهرخواندگی دارند.

به گفته وی، مزایا و قابلیت های علمی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری در بحث ارتباط خواهرخوانده ها مورد توجه است و شهر یزد می‌تواند از این مزایا استفاده کند.

حقیرالسادات گفت: در خصوص مدیریت یک پارچه شهری، در تمام جهان در حیطه قدرت شهرداری ها است به همین دلیل در شهر یزد نیز بحث خواهرخوانده ها باید در شهرداری متمرکز شود و سایر نهاد ها و ارگان های مرتبط در این راستا با شهرداری همکاری کنند.

رئیس کمیسیون گردشگری میراث فرهنگی فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین الملل شورای اسلامی شهر یزد افزود: تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه هایی برای مدیریت یک پارچه در دستور کار روابط بین الملل است که بعد از طراحی و بررسی نهایی به استانداری و سایر ارگان های مربوطه ابلاغ می‌شود.

حقیرالسادات بیان کرد: درباره بحث علمی یزد و خواهرخوانده ها اقدامات خوبی درحال اجرا است و زیرنظر دفاتر بین المللی بین دانشگاه یزد و خواهر خوانده ها، امکان تبادلات علمی بیشتر نیز وجود دارد، دانشگاه یزد با ۲۰ دانشگاه از قاره ها ارتباط دارد بخشی از ارتباطات هم به صورت شخصی و از طریق اعضای هیئت علمی صورت می‌گیرد، میتوان با فعالیت های علمی و ارتباطی دانشگاه را با برنامه ها و فعالیت های کمیسیون های شورای شهر و روابط بین الملل شهرداری در آینده هماهنگی بیشتری انجام شود.

به گفته وی، در جلسات آتی مدیر امور بین‌الملل دانشگاه یزد و مدیر امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی در کمیسیون حضور داشتند تا من بعد جلسات کارشناسی تشکیل شود و ارتباطات علمی ناشی از بحث خواهر خواندگی های یزد تقویت شود.

رئیس کمیسیون گردشگری میراث فرهنگی فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین الملل شورا افزود: مجوز جذب دانشجو های بین الملل در سطح استان یزد نیز به دانشگاه یزد اختصاص دارد لذا بخش امور بین الملل دانشگاه می‌تواند نقش بسیار پررنگی در کمک به روابط بین المللی شهرداری یزد و تقویت علمی خواهر خوانده ها داشته باشد.

بی بی فاطمه حقیرالسادات در پایان گفت: در اتاق بازرگانی یزد حدود ۱۴ اتاق مشترک با شهر های مختلف جهان وجود دارد که ظرفیت بسیار قابل توجهی است و می‌تواند در ارتباطات بازرگانی و تجاری اتفاقات خوبی را رقم زند.