زمان : 22 Mordad 1401 - 09:51
شناسه : 174959
بازدید : 6612
رفع نقطه حادثه خیز تقاطع کریت محور دیهوک رفع نقطه حادثه خیز تقاطع کریت محور دیهوک

رفع نقطه حادثه خیز تقاطع کریت محور دیهوک
با مشارکت شورای اسلامی روستای کریت و پلیس راه و راهداری و حمل و نقل شهرستان و اداره برق شهرستان بدون اعتبار ملی ساخت سکوی استراحت و تامین روشنایی و احداث پارکینگ فرماندهی پلیس راه طبس یزد