زمان : 11 Khordad 1401 - 13:07
شناسه : 174001
بازدید : 3884
هر نوع هزینه کرد برای املاک ثبت نشده در سامانه اموال دولتی (سادا) ممنوع است مدیر کل اقتصاد و دارایی یزد: هر نوع هزینه کرد برای املاک ثبت نشده در سامانه اموال دولتی (سادا) ممنوع است مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: هر نوع پرداخت و هزینه کرد برای املاک ثبت نشده در سامانه اموال دولتی ( سادا) بر اساس تصمیم دولت و قانون بودجه سال 1401 ممنوع است.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، محمد دهقان منشادی افزود: این هزینه ها شامل طرح های تعمیرات اساسی ، ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق ، تجهیز ، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمد های اختصاصی ، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت های دولتی می باشد.

وی گفت: تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند ( به استثناء اماکن امنیتی  و نظامی، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی و امکان در اختیار دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری ) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل کنند و عدم اجرای مراتب فوق به منزله تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی می شود.

وی اظهار داشت: در صورتیکه اموال ثبت نشده در سادا از طریق بازرسی میدانی یا گزارش مردمی یا برون سپاری،  شناسایی شود اسناد آن به نام دولت و به نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت اصلاح و فروش و یا تعیین تکلیف می شود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: همچنین در صورت عدم ثبت اموال در سامانه یادشده ضمن پرداخت پاداش به معرفی کننده ملک، گزارش آن به دستگاههای ذیصلاح ارائه می شود.