زمان : 15 اسفند 1400 - 16:48
شناسه : 172081
بازدید : 5186
محمدجعفر حسینی بغداد آبادی به سمت بخشدار مرکزی بافق منصوب شد انتصاب؛ محمدجعفر حسینی بغداد آبادی به سمت بخشدار مرکزی بافق منصوب شد

به گزارش یزدفردا: طی حکمی از سوی استاندار یزد، محمدجعفر حسینی بغداد آبادی به سمت بخشدار مرکزی بافق منصوب شد.

دکتر مهران فاطمی طی حکمی، محمدجعفر حسینی بغداد آبادی را به سمت بخشدار مرکزی بافق منصوب کرد.