زمان : 13 بهمن 1400 - 19:16
شناسه : 171206
بازدید : 4357
پذیرش دانشجو بدون آزمون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر پوستر؛ پذیرش دانشجو بدون آزمون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

به گزارش یزدفرداپذیرش دانشجو بدون آزمون.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر.