زمان : 25 خرداد 1400 - 13:06
شناسه : 166247
بازدید : 3865
43 سال پس از انقلاب به كجا رسيده ايم ؟!  ( به نقل از كانديداهاي رياست جمهوري ) 43 سال پس از انقلاب به كجا رسيده ايم ؟! محسن اختياري

مطمئنا اكثريت مردم شريف و مقاوم و صبور ما مناظرات كانديداهاي رياست جمهوري را ديده و يا حداقل شنيده اند . اصلا لازم نيست موارد زيادي از اظهارات و بيانات و مكنونات قلبي اين عزيزان را كه معمولا در چنين شرايطي  !  بروز مي دهند مرور كنيم . كافيست فقط به چند نكته كوتاه و ظريف كه در مناظره آخر توسط برخي از آنها از جمله آقاي دكتر قاضي زاده كه بسيار هم سعي داشت متين و منطقي و بابرنامه بخصوص براي تغيير نوع حكمراني در جامعه ابراز نمايد اشاره اي نماييم ؛ ايشان در ميان اظهاراتشان خيلي كوتاه مي فرمايند :  " بزرگترين درد مردم ما اينستكه چرا همه چيز در اين كشور در يك بند خلاصه مي شود و آن هم بند " پ " است ؟! پول داشته باش ، مدرسه خوب برو ، رتبه خوب در كنكور داشته باش ، سفر و تفريح برو ، ماشين و خانه خوب داشته باش ، سربازي نرو ؛ پارتي داشته باش وام ميلياردي بگير ، اگر مفسد اقتصادي هم باشي از تو حمايت مي كنند ! ، اگر پارتي داشته باشي مشكل اداري نخواهي داشت ؟! "

آيا واقعا دستاوردهاي نزديك به نيم قرن گذشته ما اين است ؟!اصلا كاري نداريم كه در مقابل تمامي رسانه هاي ميلي و بين المللي و در مقابل ديدگان تمامي مردم شريف و هميشه درصحنه ايران و حتي دنيا همگي آنان متفق القول وضعيت كنوني جامعه و كشور را بخصوص از نظر اقتصادي و حتي فرهنگي و سياسي بسيار اسف بار و دهشتناك مي دانند كه البته اكثريت آنان همه اين مشكلات را ناشي از عملكرد دولت كنوني مي خوانند و با توجه به  اينكه حافظه تاريخي اكثريت ما از جمله اين حضرات اصلاخوب نيست به هيچوجه هم توجهي نمي كنند كه اين وضعيت نابسامان نه فقط حاصل عملكرد يك دولت كه حاصل عملكرد تمامي دولت هاي بعد از انقلاب است كه تمامي اين عزيزان هم در رسيدن به اين شرايط شريك و سهيم بوده اند .

 معيشت مردم به عنوان اصلي ترين دغدغه كنوني جامعه ما ، فقر و نابرابري ، ركود شديد اقتصادي ، تورم و گراني لجام گسيخته ، مشكلات جوانان از جمله اشتغال ، ازدواج و مسكن ، شادي و نشاط جامعه ، فساد گسترده اي كه همگي در اظهاراتشان به وضوح از آن ياد مي كنند ، قاچاق گسترده اي كه صنايع و توليد داخلي ما را فلج كرده است ، همه و همه در چنان وضعيت اسفباري هستند كه همگي اين عزيزان به سهولت به آن اذعان دارند .

به نقل از همين عزيزان در شرايطي كه در ابتداي انقلاب كوخ نشينان بسيار بر كاخ نشينان حرمت داشتند امروز بسياري از مسئولين ما كاخ نشين ، دنيا طلب و اشرافي گرا شده اند .

حال سوال اساسي اين است كه آيا واقعا ملت ما با آنهمه مبارزات و جان فشاني ها وهزينه ها و خون هاي ريخته شده انقلاب كردند كه امروز كانديدهاي رياست جمهوري ما متفق القول چنين شرايطي را در جامعه ما توصيف كنند ؟!

و سوال اساسي ديگر اينكه آيا اين شرايط حاصل عملكرد تنها دولت كنوني است و يا اينكه برآيند و نتيجه سياست ها و عملكرد تمامي دولت هاي پيش از اين است كه ما را به اين نقطه رسانيده است ؟!

و سرانجام اينكه در شرايطي كه همگي ما هميشه در دوره هاي قبل هم شاهد چنين وعده و وعيدهاي محقق نشده اي از جانب روساي جمهور و دولت ها بوده ايم تا چقدر مي توانيم به تحقق ادعاهاي اين عزيزان اميد وار باشيم ؟

به اميد فرداهايي بهتر براي ايران سرافراز

                                                                                                             محسن  اختياري