زمان : 04 مهر 1399 - 16:49
شناسه : 160158
بازدید : 4324
از مکافات تدریس در دنیای مجازی!! از مکافات تدریس در دنیای مجازی!! زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

عیال با عتاب و خطاب گفت: زبان‌دراز! به جای نوشتن این همه جفنگیات دو کلمه کار علمی و تحقیقی کن. گفتم: چشم! مثل همیشه (امر، امر شماست) اما اگر با من مهربان نیستی لطفاً نسبت به زحمات قلمی حقیر کمی مهربان‌تر باش! گفت: لوس‌نشو! ببین معلم به پسر خواهرم گفته پانزده روز فرصت داری راجع به [بوس الاغ وفادار] حداقل ده صفحه تحقیق کنی. از آن روز حقیر و کل خانواده بسیج شدیم راجع به انواع الاغ‌ها اعم از وفادار و بی‌وفا بوس‌کننده و لگدزننده مطلب جمع کردیم ولی متاسفانه نیم‌صفحه هم نشد.

به خواهرزن گفتم حضوری برود و از معلمشان بخواهد که یا فرصت بدهد یا پس از بررسی و تحقیق نتیجه را اعلام کند. مامانش رفت و از معلمشان پرسید: که این چه موضوع مشکلی هست از سطح بچه‌ها بالاتر است ضمناً آیا مشکل اخلاقی نداره؟؟ معلم با خنده گفته بود: این هم از معضلات تدریس مجازی و حواس‌پرتی بچه شماست. از دانش‌آموزان خواستم پیرامون «بورس اوراق بهادار» تحقیق کنند فرزند شما مطلب را اشتباه فهمیده است!!

زبان دراز

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/hKOpz