زمان : 05 Farvardin 1399 - 14:53
شناسه : 156929
بازدید : 9724
کنترل تنها ورودی شهر یزد و جلوگیری از ورود خودروهای غیر یزدی گزارش تصویری؛ کنترل تنها ورودی شهر یزد و جلوگیری از ورود خودروهای غیر یزدی

عکس از: مجید دهقانی زاده