زمان : 05 آذر 1398 - 19:09
شناسه : 155640
بازدید : 5155
کار جهادی مبتنی بر ایمان باعث پیشرفت انقلاب اسلامی ایران می شود کار جهادی مبتنی بر ایمان باعث پیشرفت انقلاب اسلامی ایران می شود تولیت آستان قدس حجت السلام مروی در گردهمایی بسیجیان حفاظت امنیت بارگاه منور رضوی گفت: اگر بخواهیم پیشرفتی در شأن ملت و انقلاب با عظمت ایران داشته باشیم و به آن نقطه مطلوب برسیم، باید کار_جهادی ، یعنی کاری مبتنی بر ایمان با استفاده از همه ظرفیت ها خود داشته باشیم.

حجت السلام مروی گفت: کار جهادی مبتنی بر ایمان باعث پیشرفت انقلاب اسلامی ایران می شود


تولیت آستان قدس حجت السلام مروی در گردهمایی بسیجیان حفاظت امنیت بارگاه منور رضوی گفت: اگر بخواهیم پیشرفتی در شأن ملت و انقلاب با عظمت ایران داشته باشیم و به آن نقطه مطلوب برسیم، باید #کار_جهادی ، یعنی کاری مبتنی بر ایمان با استفاده از همه ظرفیت ها خود داشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بخواهیم پیشرفت کنیم، بسیج بهترین الگوی و اسوه برای ماست که دوران دفاع قدس کارآمدی خود را به اثبات رسانده است.

حجت السلام مروی افزود: اگر در حوزه‌های اقتصادی با تفکر بسیجی و استفاده از همه ظرفیت‌ها کار شود ، قطعا شرایط اقتصادی تغییر می‌کند.

وی تصریح کرد: تفکر بسیجی یعنی کسی که در مسند مسئولیت است، از خودش و منافع شخصی‌اش عبور کند و مسئولیت را رسیدن به مال و ثروت اندورزی نداند بلکه آن را وسیله ای برای خدمت رسانی به مردم بداند

تولیت آستان قدس رضوی گفت: باید در همه عرصه‌ها فکر، اندیشه و عمل جهادی را گسترش دهیم، که هر کجا از این تفکر استفاده کردیم مانعی برای رسیدن به موفیقت وجود نداشته باشد

حجت السلام مروی افزود: باید بدانیم که هر کجا از روحیه بسیجی دور شدیم و منافع شخصی، گروهی، جناحی و باندی خود را بر منافع ملی ترجیح دادیم، متضرر و عقب نشستیم .