زمان : 19 آبان 1398 - 20:17
شناسه : 155446
بازدید : 3862
گزارش تصویری از جلسه ی شورای اداری و توسعه با حضور رئیس جمهور گزارش تصویری از جلسه ی شورای اداری و توسعه با حضور رئیس جمهور جلسه ی شورای اداری, توسعه و افتتاح همزمان طرح های اقتصادی و زیربنایی با حضور رئیس جمهور در سالن شهید عباسپور برگزار شد

 جلسه ی شورای اداری, توسعه و افتتاح همزمان طرح های اقتصادی و زیربنایی با حضور رئیس جمهور در سالن شهید عباسپور برگزار شد