زمان : 01 Esfand 1387 - 15:17
شناسه : 15440
بازدید : 5192
چشم انداز اقتصادي استان يزد اميدوار كننده است -دومین سفر استانی رییس جمهور(65)  چشم انداز اقتصادي استان يزد اميدوار كننده است -دومین سفر استانی رییس جمهور(65)

یزدفردا " سيد محمد جهرمي با حضور در جلسه كارگروههاي تخصصي اشتغال و صنعت و معدن در استان يزد افزود : استان يزد مطابق سند چشم انداز بيست ساله از موقعيت بسيار درخشاني برخوردار خواهد بود.
دراين جلسه كه باحضور مديران استاني و نمايندگان و فعالان بخش خصوصي در شهر يزد برگزار شد روند پيشرفت استان يزد در بخش‌هاي اشتغال و صنعت و معدن تصميمات مناسبي اتخاذ شد.
در جلسه كارگروه‌هاي تخصصي اشتغال، صنعت و معدن، وزراي كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن گزارشي از اوضاع استان يزد در حوزه‌هاي مربوطه ارائه و سپس مديران استاني آخرين برنامه‌ها و اقدامات خود در راستاي پيشرفت استان را در حوزه هاي اشتغال زايي، صنعت و معدن بيان كردند.

یزد فردا110