باستان شناسان ویرانه هایی از محل احتمالی رستاخیز حضرت عیسی را یافتند

در آیین مسیحیان سراسر جهان این باور وجود دارد که حضرت عیسی سه روز پس از به صلیب کشیده شدن رستاخیزی را تجربه کرده و پس از بازگشت به زندگی و دیدار با حواریون خود با آسمان عروج کرده است تا در زمانی دیگر دوباره ظهور کند. بخشی از این باور یعنی عروج دوباره حضرت عیسی در کنار حضرت مهدی در باور مسلمانان نیز دیده می شود. اکنون به نظر می رسد باستان شناسان محل احتمالی رستاخیز اولیه حضرت عیسی را یافته اند.

20 شهریور 1398 - 21:49                          تعداد بازدید: 2855                          کد خبر : 153535

باستان شناسان ادعا می کنند که آنها ممکن است خرابه های شهر کتاب مقدس Emmaus را پیدا کرده باشند. یعنی جایی که گفته می شود عیسی بعد از رستاخیز در حضور دو تن از حواریون خود ظاهر شده است.

 

یک پروژه حفاری در تپه ای در حومه روستای ابو قوش، در نزدیکی اورشلیم ، از بقایای ۲،۲۲۰ ساله استحکاماتی پرده برداشته است که پروفسور فینکلشتاین معتقد است می تواند همان شهر باستانی ظهور حضرت عیسی باشد. این استاد باستان شناسی در گفتگو با هاآرتص اظهار داشت: اهمیت این سایت باستانی کهه موقعیت غالب آن رو به بیت المقدس است، بارها و بارها به عنوان منطقه ای حساس در نظر گرفته شده است.

این استحکامات در هفت مایلی غرب اورشلیم قرار دارد. با این حال ، بنیامین اسحاق ، استاد تاریخ باستان از دانشگاه تل آویو ، تصریح می کند که فینکلشتاین و توماس رومر (که مشترکا مدیر این پروژه هستند) نمی توانند به طور قطعی بگویند که شهر ذکر شده در کتب مقدس را پیدا کرده اند. وی اظهار داشت: "فینکلشتاین و رومر یک پرونده خوب باستان شناسی ، جغرافیایی و توپوگرافیکی دارند ، با این حال یک فرضیه است و یک فرضیه باقی مانده است."

اما اگر این ادعا صحت داشته باشد یکی از مهمترین شهرهای باستانی/ مذهبی جهان یافته شده است. شهری که عیسی پس از مصلوب شدن و رستاخیز از آن به آسمان ها رفته و حتی در انجیل از آن  به عنوان یکی از مکانهای مهم پیش از پادشاهی حضرت داوود نام برده شده است.

که کشتی میثاق قبل از پادشاه داوود قبل از آن بود که پادشاه داود آن را به اورشلیم ببرد ، نامگذاری شده است. اگر مدتی مطالعه کتاب مقدس خود را ادامه ندادید ، کشتی چیزی است که برای نگهداری از ده فرمان ساخته شده است. پروفسور فینکلشتاین در مورد اهمیت این مکان می گوید: "این را می توان شهری مهم در دوره های آهنین ، هلنیستی و اوایل روم در نظر گرفت. از نظر جغرافیایی مسافت این شهر  تا اورشلیم به خوبی متناسب با جزئیات ذکر شده در کتب مقدس است ، بنابراین فکر می کنم ما کشفی مهم داشتیم."


سایت خبری یزد فردا