زمان : 25 مرداد 1398 - 12:56
شناسه : 152930
بازدید : 2961
توبه شکستن خطاست توبه شکستن خطاست زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

زبان‌دراز کم‌سواد ناقص‌العقل که اخیراً به دلیل اوره بالا دائم‌الچرت نیز شده و سخنان چُرتکی زیاد می‌زند و می‌نویسد باید عقلش اینقدرها قد ‌بدهد که زبانِ درازش را نباید زیاد دراز کرده و باید حرمت‌داری کند اما بگم خدا این آهو را هدایت کند که با پای خود خودش را جلو تیر زبان‌دراز و ما را در برابر نگاه تأدیب و اخم سلطان‌الآیینه می‌اندازد دور از جان عقلا و شما خوانندگان محترم اگر به جای زبان‌دراز بودید و جملات زیر را می‌شنیدید آیا می‌توانستید عنان و اختیار قلم و طنز را حفظ کنید؟

از کدخدایی سخنگو درباره نظارت استصوابی می‌پرسند بر موضوع تایید صلاحیت فقهای شورای نگهبان مثل حضرت آیت‌ا… جنتی یزدی که خدا بر طول عمرشان بیفزاید! و پای ثابت انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستند، چه کسی نظارت می‌کند؟ کدخدایی جواب می‌دهد خودشان! البته وقتی جلسه نیستند!!! ببخشید افسار اسب سرکش طنز از دستم در رفت تا مرا به زیرزمین جایگاه مدیرمسئول آیینه و میز نیم‌متر در یک متر فلزی داخل آن اتاق هدایت نکرده‌اند و سرم را بر آن نکوبیده‌اند خودم را به یک شکلی پیاده و سرم را به سلامت حفظ کنم اگر خدا بخواهد.

زبان‌دراز

هفته نامه آیینه یزد: توبه شکستن خطاست