سوء استفاده از کودکان برای جیب بری و سرقت

20 مرداد 1398 - 12:34                          تعداد بازدید: 3117                          کد خبر : 152575

یزدفردا: تهران بزرگ-سارقان از همین اطفال که شهروندان روزانه می بینند و دل شان به حال آنها می سوزد که گاهی به عنوان دستفروش در مترو تردد می کنند و یا به عنوان متکدی صحنه های دلخراشی را برای شهروندان تهرانی رقم می زنند سوءاستفاده می کنند ...

 

امروزه با پیشرفت و توسعه و همچنین صنعتی شدن شهرها به همراه ازدیاد جمعیتی که به واسطه این پیشرفت ایجاد شده است معضل مهمی به نام ترافیک پیش روی شهروندان قرار گرفته است. در حالی که متروی تهران در سال های اخیر توسعه زیادی پیدا کرده و با خطوط جدید کمک شایانی برای حل مشکل حمل و نقل شهروندان و ترافیک تهران داشته است.

البته موضوع مترو، مخاطراتی را هم برای شهروندان ایجاد کرده است چرا که باید توجه داشت در محل هایی که داخل آن شلوغی و ازدحام ایجاد می شود برای شهروندان مخاطره آفرین نیز هست.

یکی از این معضلات سرقت گوشی و کیف شهروندان تهرانی است که از مترو به عنوان ابزار حمل و نقل درون شهری استفاده می کنند و سارقان شیوه ها و راهکارهایی را دارند که در این محل های شلوغ به کار می بندند و به عنوان مثال برای سرقت اموال از کودکان برای رسیدن به مقاصد شوم خود بهره می برند.

سارقان از همین اطفال که شهروندان روزانه می بینند و دل شان به حال آنها می سوزد که گاهی به عنوان دستفروش در مترو تردد می کنند و یا به عنوان متکدی صحنه های دلخراشی را برای شهروندان تهرانی رقم می زنند سوءاستفاده می کنند در حالی که مردم دلشان می سوزد و به این اطفال کمک هایی می کنند و یا با خرید کوچکی از آنها شادشان می کنند اما باید توجه داشت که در پاره ای از موارد این کودکان در قالب دستفروش و متکدی دست به اعمال مجرمانه ای همچون جیب بری می زنند.

روزانه پرونده های زیادی از سوی شهروندان مطرح می شود که آنها با مراجعه به ایستگاه های پلیس مستقر در مترو اظهار می کنند کیف، وجه نقد و یا گوشی شان به سرقت رفته است و در بیشتر موارد نیز گمان این افراد به همین کودکان است.

این کودکان با سوء استفاده از شلوغی و ازدحام پیش آمده در مترو و با دست کردن در جیب شهروندان کیف و تلفن آنها را سرقت می کنند. به طور مثال در ایستگاه امام خمینی که پرتردد و شلوغ ترین ایستگاه مترو به حساب می آید پرونده ای تشکیل شد که باند چند نفره ای از این کودکان اقدام به سرقت تلفن همراه و جیب بری از شهروندان می کردند.

 روز دوشنبه هفته جاری اعضاء یک باند 3 نفره شامل بچه های 8 ، 12 و 13 ساله که هر سه دختر بودند و اقدام به سرقت تلفن همراه شهروندان می کردند ، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شد و تلفن همراه مال باخته نیز از کیف این دختربچه ها کشف و به او تحویل داده شد.

لذا به شهروندان توصیه می شود که به هنگام استفاده از حمل و نقل عمومی مانند مترو مراقب باشند تا با سرقت جیب بری مواجه نشوند و تمرکز بیشتری روی اموال گران قیمت و ارزشی همراه شان داشته باشند؛ پلیس با به کارگیری ابزار فنی اقدام به شناسایی و دستگیری سارقان می کند اما باید در نظر داشت عامل اصلی پیشگیری توسط خود شهروندان ایجاد می شود که در پیشگیری از سرقت نقش بسزایی دارد.


سایت خبری یزد فردا