زمان : 26 تیر 1398 - 12:58
شناسه : 151314
بازدید : 3318
پخش خواب های خط خطی تولید شبکه یزد در سینما میثاق میبد پخش خواب های خط خطی تولید شبکه یزد در سینما میثاق میبد خواب های خط خطی تولید شبکه یزد چهارشنبه26تیر در سینما میثاق میبد اکران می شود.

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز یزد داستان در مورد پسربچه ای بنام امیرعلی که دچارعارضه خوابگردی است و او به توصیه ها و امر و نهی پدرومادرش برای بهبودی اش توجه نمی کند. او در غیاب مادر مجبور می شود مدتی با مادربزرگش زندگی کند. مادربزرگ با تجربه و درایتی که دارد سبک زندگی او را عوض می کند و اثار بهبودی در او ظاهر می شود.