زمان : 25 اردیبهشت 1398 - 11:36
شناسه : 150478
بازدید : 9830
بازرسی مشترک مرکز بهداشت ،اتاق اصناف  و تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز از کشتارگاه صنعتی مهریز همزمان باماه مبارک رمضان : بازرسی مشترک مرکز بهداشت ،اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز از کشتارگاه صنعتی مهریز به گزارش خبرنگار یزد فردا در مهریز :گشت مشترک بهداشت محیط و تعزیرات حکومتی مهریز با همراهی نمایندگان اتاق اصناف از بخشهای مختلف مجتمع کشتارگاهی این شهرستان انجام شد .

به گزارش خبرنگار یزد فردا در مهریز :گشت مشترک بهداشت محیط و تعزیرات حکومتی مهریز با همراهی نمایندگان اتاق اصناف از بخشهای مختلف مجتمع کشتارگاهی این شهرستان انجام شد .

 بازرسی مشترک بهداشت ، تعزیرات و اتاق اصنافاز کشتارگاه مهریز


بارزسی مشترک کارشناسان بهداشت محیط و تعزیرات حکومتی مهریز با همراهی نمایندگان اتاق اصناف در قالب یک تیم چهر نفره از  بخشهای مختلف کشتارگاه  (بوفه و رستوران ،پبخش کارگری و بخش سردخانه، بسته بندی  و خط کشتار دام سبک و سنگین ) انجام شد.در جریان این بازدید تعداد نکات بهداشتی لازم به سرپرستان و مسئولان بخشهای مختلف کشتارگاه ارایه و سلامت فرآورده های گوشتی مورد تست و بازبینی قرار گرفت .مهندس حمید رضا ملایی کارشناس بهداشت محیط  تیم بازرسی در طی این بازدید با تاکید لزوم  آموزش اصول بهداشتی به همه پرسنل خط تولید کشتارگاه گفت : امیدواریم با تامل و تدبیر مدیریت این کشتارگاه این آموزش بصورت متمرکز در محل کشتارگاه انجام گرفته و همه پرسنل این کشتارگاه این دوره آموزشی را با موفقیت طی نمایند .

نماینده مدیر عامل کشتارگاه مهریز که این تیم بازرسی را همراهی میکرد با تاکید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی و سلامت مواد غذایی گفت : مدیریت کشتارگاه مهریز از همه طرحهای بهداشتی برای حمایت و تضمین سلامت مواد غذایی و محیط کار کارکنان همچون گذشته استقبال می نماید .

بازرسی مشترک بهداشت ، تعزیرات و اتاق اصنافاز کشتارگاه مهریز سید محمد قاسمی به عنوان نماینده تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز ، امیر حسین زارع میرک آباد و مجتبی زارع بیدکی از بازرسی اتاق اصناف مهریز و مهندس حمید رضا ملایی کارشناس بهداشت محیط اعضای این تیم بازرسی ،  در بازرسی از بخشهای مختلف کشتارگاه مهریز  بودند که توسط کمالی به نمایندگی از مدیریت کشتارگاه همراهی شدند .

 

خبرنگار یزد فردا - مهریز