امر به معروف و نهی از منکر عملی توسط دارندگان کارت ضابطین این ستاد انجام می شود

دادستان شهرستان مهریز در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه تمانی آحاد مردم و امر به معروف و نهی از منکر عملی توسط دارندگان کارت ضابطین این ستاد انجام می شود

21 اردیبهشت 1398 - 17:50                          تعداد بازدید: 5065                          کد خبر : 150408

مهدی حسن پور با بیان اینکه از ظرفیت های مردمی استفاده شود افزود: برای پیشبرد امر به معروف و نهی از منکر موسسات مردم نهاد تأسیس که موضوع و هدف کار آنها امربه معروف و نهی از منکر باشد و از NGO ها کمک گرفته شود

حسن زاده با مهم خواندن بحث آموزش امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: آموزش نوعی یادآوری و تذکر برای امران به معروف و ناهیان از منکر که در ابتدا باید خودشان را اصلاح کنند تا بتوانند در دیگران اثر بگذارند.

وی با بیان اینکه نظارت کامل بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر باید باشد تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر از ظرافت خاصی برخوردار است و باید بر اجرای صحیح آن نظارت کافی داشته تا اینکه آن واجب ترک شده و یا آن منکر انجام شده در جامعه به طور صحیح اصلاح شود

حسن زاده با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر لازم الاجر است گفت: امر به معروف و نهی از منکر دایره وسیعی دارد که در همه دستگاهای دولتی ، اماکن عمومی و خدمات رسان باید این واجب الهی را انجام دهند


سایت خبری یزد فردا