آموزش آشنایی با نوغانداری برای نخستین بار در شهرستان مهریز برگزار شد

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مهریز گفت: شهرستان مهریز با ظرفیت فروانی که دارد می تواند محل خوبی برای پرورش کرم ابریشم باشد

16 اردیبهشت 1398 - 23:42                          تعداد بازدید: 5828                          کد خبر : 150334

محمد جعفری رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مهریز در دوره آموزشی ترویجی آشنایی با نوغانداری که برای نخستین بار در شهرستان مهریز برگزار شد اظهار داشت: با تبدیل نوغان داری به یک صنعتی خانگی در پیشبرد رونق اقتصاد کشور و شهرستان مفقد واقع می شود.

جعفری با اشاره به اینکه خوراک کرم ابریشم توت است ادامه داد: شهرستان مهریز با دار بودن توتستان ظرفیت خوبی برای پرورش کرم ابریشم دارد.


سایت خبری یزد فردا