کارشناس مبارزه با بیماری های دامی گفت:
آموزش و اطلاع رسانی مهمترین راه حل پیشگیری از بیماری ها می باشد

در راستای اطلاع رسانی به شهروندان کلاس آموزشی تب مالت در شهرستان اردکان برگزار و پیرامون این بیماری و راه های انتقال و پیشگیری از آن مطالبی به حاضران آموزش داده شد.

08 اسفند 1397                          تعداد بازدید: 4113                          کد خبر : 149499

یزدفردا: طاهره عظیم پور گفت: کلاس آموزشی تب مالت به منظور آگاه سازی والدین و کادر دبستان شهید عبداللهی شهرستان اردکان، با هدف اطلاع رسانی و پیشگیری از این بیماری هزارچهره تشکیل شد.

عظیم پور تصریح کرد: بیماری تب مالت به علت ایجاد سقط جنین در دام، کاهش تولید شیر، عقیمی و نازایی دام های مبتلا و همچنین به علت انتقال بیماری به انسان، همواره از دو بعد اقتصادی و بهداشتی مورد توجه قرار‌ ‌می گیرد.

وی تماس‌ مستقیم‌ با بافت های‌ حیوان‌ آلوده‌ نظیر خون‌، ترشحات‌ رحمی‌ و ترشحات‌ جنین‌سقط شده‌، مصرف‌ شیرخام‌ و فرآورده‌های‌لبنی‌ آلوده‌ خصوصا پنیر تازه‌، خامه‌، سرشیر و کره‌ و انتقال‌ تنفسی‌ از طریق‌ هوای‌ آغل‌ آلوده‌ را از راه های انتقال تب مالت به انسان عنوان کرد و اظهار داشت: خودداری‌ از مصرف‌ مواد لبنی‌ محلی غیرپاستوریزه‌ مانند شیرخام‌، پنیر تازه‌، خامه‌ و سرشیر و یا جوشاندن شیر محلی و همچنین نگهداری سه ماهه پنیر محلی در آب نمک و ‌دور نگه‌ داشتن‌ حیوانات‌ از محل‌ زندگی‌ انسان‌ مهمترین راه های‌ پیشگیری‌ از بیماری‌تب‌ مالت‌ می باشد.

وی اظهار داشت: در پایان این جلسه آموزشی ضمن تأکید بر رعایت اصول بهداشتی پیشگیری از بیماری تب مالت، به سایر سؤالات حاضرین در زمینه مسائل مربوط به بهداشت فراورده های خام دامی پاسخ داده شد.


سایت خبری یزد فردا