با وجود انجام مرحله شمع گذاری، اجرای دال و بتن ریزی پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس، خاکبرداری آن در حال انجام می باشد.

ابوالقاسم محی الدینی در مرحله خاکبرداری پروژه غیرهمسطح تقاطع خلیج فارس واقع در بلوار شهید مدرس، از اتمام مرحله بتن ریزی، شمع گذاری و اجرای دال در این پروژه خبر داد.

05 تیر 1397                          تعداد بازدید: 8737                          کد خبر : 145423

ابوالقاسم محی الدینی در مرحله خاکبرداری پروژه غیرهمسطح تقاطع خلیج فارس واقع در بلوار شهید مدرس، از اتمام مرحله بتن ریزی، شمع گذاری و اجرای دال در این پروژه خبر داد. رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد حجم خاکبرداری در این پروژه را ۱۰ تا ۱۱هزار کامیون و در حدود ۶۰هزار مترمکعب، حجم بتن ریزی را ۷۱۰۰ مترمکعب و اجرای ۱۱۰۰ متر دال با ضخامت ۵/۱ متر را از ویژگی های اصلی این پروژه دانست. وی گفت: زمان اجرای پروژه خلیج فارس یک سال بوده که امیدواریم زودتر از موعد مقرر و تا زمان بازگشایی مدارس به بهره برداری برسد.

سایت خبری یزد فردا