اولین کتاب تالیفی با موضوع ارگونومی کلان در کشور منتشر شد

اولین کتاب تالیفی با موضوع ارگونومی کلان در کشور منتشر شد

21 بهمن 1396 - 09:13                          تعداد بازدید: 29285                          کد خبر : 143819

اولین کتاب تالیفی با موضوع ارگونومی کلان در کشور منتشر شد
دکتر ناصر صدرا ابرقویی با چاپ چهارمین اثر خود در بحث دانش ارگونومی در راستای استفاده جامعه آموزشی کشور برای دانشجویان ارشد و دکتری ارگونومی، مدیریت ، فنی مهندسی و مدیران ارشد برگ زرینی بر قامت جامعه علمی و آموزشی استان رقم زد. انتشار این اثر با موضوع دانش ارگونومی کلان برای اولین بار است که در کشور اتفاق می افتد و بی شک فصل جدیدی در این زمینه در جامعه آموزشی و تحقیقاتی کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی آغاز خواهد شد

سایت خبری یزد فردا