آيا سقط جنين در ماه هاي اول حاملگي، اشكال شرعي دارد؟

25 آذر 1396 - 10:20                          تعداد بازدید: 7403                          کد خبر : 142972

1.    آيا سقط جنين در ماه هاي اول حاملگي، اشكال شرعي دارد؟

همه مراجع:

سقط جنين پس از انعقاد نطفه، در هر ماهي كه باشد، جايز نيست.

 

2.    ديه سقط جنين چه مقدار است؟

همه مراجع:

ديه براي نطفه، 20 مثقال شرعي طلاي سكه دار؛ براي علقه (خون بسته شده) ، 40 مثقال و براي مضغه(پاره گوشت)، 60 مثقال است.

اگر استخوان داشته و بدون گوشت باشد، 80 مثقال و اگر گوشت آن را پوشانده و خلقت كامل شده باشد، 100 مثقال است. اگر روح در آن دميده شده؛ چنانچه پسر باشد، 100 مثقال و اگر دختر باشد، 500 مثقال شرعي طلاي سكه دار ديه دارد. گفتني است روح در حدود (بستگی به شرایط مادر دارد) چهارماهگي، در جنين دميده مي شود.

 

3.    الف) ديه جنيني كه به وسيله پزشك سقط مي شود، بر عهده كيست؟

ب) وظيفه پدر و مادري كه اقدام به چنين كاري كرده اند ، چيست؟

همه مراجع:

 الف) ديه ي سقط جنين بر عهده ي قاتل مباشر است و چون اين عمل به وسيله ي پزشك انجام شده، بر پدر و مادر تكليفي نيست؛ بلكه او ضامن است و اين ديه به پدر و مادر پرداخت مي شود. البته مي توانند از حق خود بگذرند و از او چيزي دريافت نكنند. ب)در هر حال پدر و مادر بايد از كار خود توبه كنند.

 

4.    سقط جنينی که از طریق نامشروع منعقد شده، چه حكمي دارد؟

همه مراجع :

جايز نيست.

 

سید محمد جواد میرشمسی

دفتر پاسخگویی به مسائل شرعی

نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه یزد

 

تلفن گویا31121-035

پیامک 30008497

www.naseriyazdi.ir

 


سایت خبری یزد فردا