اداره کل اقتصاد و دارایی یزد در ارزیابی عملکرد سال 95 در کشور برتر شد

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در ارزیابی عملکرد سال 95 در دو بخش شاخص های عمومی و اختصاصی در سطح کشور برتر شناخته شد و رتبه عالی را کسب کرد.

22 آبان 1396 - 00:55                          تعداد بازدید: 9681                          کد خبر : 142463

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، بر اساس سطح بندی مصوبه شورای عالی اداری کشور، عملکرد این مجموعه در بعد شاخص های عمومی  و اختصاصی از مجموع یک هزار امتیاز به ترتیب 896 و 980 امتیاز می باشد.

در همین راستا " محمد آقایی " مشاور وزیر و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به " علی نمازی " مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد ضمن تشکر از تلاش های صورت گرفته، این موفقیت را تبریک گفت.

همچنین سازمان و مدیریت و برنامه ریزی استان یزد نیز ارزیابی عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در دو بخش شاخص های عمومی و اختصاصی را به ترتیب خوب و عالی ارزیابی کرده است.

این اداره کل در جشنواره شهید رجایی سال 96  نیز در مجموع عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی از بین دستگاههای اجرایی این استان، حائز رتبه برتر شد.


سایت خبری یزد فردا