گزارش تصویری
جلسه بررسی پیشنهادات شرکت کنندگان در مناقصه خدمات شهری مناطق پنج گانه شهرداری یزد

29 مهر 1396 - 17:29                          تعداد بازدید: 13071                          کد خبر : 142150

جلسه بررسی پیشنهادات شرکت کنندگان در مناقصه خدمات شهری مناطق پنج گانه شهرداری یزد

سایت خبری یزد فردا