گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد با حضور دکتر عارف به همراه اقای غیاثی و شهردار جدید شهر یزد اقای جمالی نژاد در برج میلاد تهران برگزار شد.

15 شهریور 1396 - 00:21                          تعداد بازدید: 24132                          کد خبر : 140755

مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد با حضور دکتر عارف به همراه اقای غیاثی و شهردار جدید شهر یزد اقای جمالی نژاد در برج میلاد تهران برگزار شدیزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد
یزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

 

 

یزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

 

 

یزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

 

 

یزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

 

 

یزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

 

 

یزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

 

 

یزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

 

 

یزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

 

 

یزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

 سایت خبری یزد فردا