نتایج رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای کابینه دوازدهم اعلام شد

یزد فردا : نتایج رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی اعلام شد. بر این اساس 16 وزیر پیشنهادی توانستند از نمایندگان مجلس رای اعتماد کسب کردند و تنها حبیب الله بیطرف از راه یافتن به کابینه دوازدهم باز ماند. یک وزیر برای کسب رای اعتماد، باید رای موافق نصف حاضرین به علاوه یک را به دست می آورد و 288 نماینده در این رای گیری شرکت کردند.

29 مرداد 1396 - 13:29                          تعداد بازدید: 10734                          کد خبر : 140389

نتیجه نهایی رای اعتماد به کابینه دوازدهم به شرح زیر است: تعداد نمایندگان حاضر در هنگام رای گیری : 279 نفر

شرط رای آورد : رای موافق حاضران به علاوه یک رای

61 وزیر پیشنهادی حسن روحانی به کابینه دوازدهم راه یافتند و از میان 17 وزیر معرفی شده تنها وزیر پیشنهادی وزارت نیرو نتوانست اعتماد نمایندگان را جلب کند
میزان رای اعتماد نمایندگان به وزرا بدین شرح است:
۱- سیدمحمد بطحائی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش: 238 رای
۲- محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات: 152 رای
۳- سید محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات: 252 رای
۴- مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی: 240 رای
۵- محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه: 236 رای
۶- حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت: 253 رای
۷- علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 191 رای
۸- محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی: 164 رای
۹- سید علیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری: 244 رای
۱۰- امیر حاتمی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: 261 رای
۱۱- عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی: 188 رای
۱۲- محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت: 241 رای
۱۳- سید عباس صالحی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی: 242 رای
۱۴- عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور: 250 رای
۱۵- بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت: 230 رای
۱۶- حبیب‌الله بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو: 133 رای
۱۷- مسعود سلطانی‌فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان: 225 رای

 

تعداد نمایندگان حاضر در هنگام رای گیری : 279 نفر

شرط رای آورد : رای موافق حاضران به علاوه یک رای

ردیف

وزراتخانه

وزیر پیشنهادی

موافق

مخالف

ممتنع

نتیجه

1

آموزش و پرورش

بطحایی

238

35

13

رای آورد

2

ارتباطات

آذری جهرمی

152

120

7

رای آورد

3

اطلاعات

علوی

252

22

13

رای آورد

4

اقتصاد

کرباسیان

240

30

15

رای آورد

5

امور خارجه

ظریف

236

26

26

رای آورد

6

بهداشت

قاضی زاده

253

18

14

رای آورد

7

تعاون کار رفاه و اجتماعی

ربیعی

191

79

15

رای آورد

8

جهاد کشاورزی

حجتی

164

94

23

رای آورد

9

دادگستری

آوایی

244

18

23

رای آورد

10

دفاع

حاتمی

261

10

13

رای آورد

11

راه و شهرسازی

آخوندی

188

75

14

رای آورد

12

صنعت معدن و تجارت

شریعتمداری

241

25

20

رای آورد

13

فرهنگ و ارشاد اسلامی

صالحی

242

25

21

رای آورد

14

کشور

رحمانی فضلی

250

25

13

رای آورد

15

نفت

زنگنه

230

35

23

رای آورد

16

نیرو

بی طرف

133

132

17

رای نیاورد

17

ورزش و جوانان

سلطانی فر

225

39

20

رای آورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سایت خبری یزد فردا