تقدیراعضاء کانون وکلای یزد ازمدیرکل صداوسیما

تعدادی از اعضاء کانون وکلای استان یزد بامدیر کل صداوسیما دیدارکرده واز زحمات ایشان و مجموعه صداوسیما تقدیروتشکر نمودند

29 مرداد 1396 - 16:45                          تعداد بازدید: 9193                          کد خبر : 140386

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای یزد دکتر جعفری مسئول کانون وکلای یزد بهمراه تعدادی از مسئولین این کانون با دکتر پهلوانیان دیدار کردند وروز خبرنگار را به ایشان تبریک گفته و از زحمات رسانه ملی در انعکاس فعالیت های کانون وآگاهی رسانی حقوق شهروندی در مسائل قضایی تقدیر وتشکر نمودند. وی وسایر اعضا خواستارهمکاری های بیشتر صداوسیما در اطلاع رسانی فعالیت های کانون به مردم دردفاع از حقوق شهروندی شدند .دکتر پهلوانیان مدیرکل صداوسیما نیز ضمن تشکر از فعالیت های کانون وکلا در دفاع از حقوق شهروندی گفت: این حق در کشور ایران بدرستی به مردم انعکاس داد ه نشده و این مستلزم همکاری بیشتر قوه قضاییه با رسانه هاست .ایشان آمادگی صداوسیما را برای انعکاس فعالیت های کانون به جامعه اعلام کرد و در پایان از زحمات مدیرکل صداوسیما بخاطر انعکاس فعالیت های کانون با اهداء لوح تقدیر وتشکر کردند.


سایت خبری یزد فردا