گزارش تصویری :بازديد كميسيون نظارت و پيگيری شورای اسلامي شهر از ناحيه تاريخي يزد

یزدفردا: به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد رئيس و اعضاي كميسيون نظارت و پيگيري شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق كشفي پور شهردار ناحيه تاريخي، از چند پرو‍‍‍زه عمراني در اين منطقه بازديد كردند.

28 تیر 1396 - 10:59                          تعداد بازدید: 11600                          کد خبر : 139394


اعضا در  از يك مكان تاريخي بازسازي شده واقع در بلوار بسيج بازديد كردند كه لايحه خريد آن جهت جانمايي ساختمان شهرداري ناحيه تاريخي،  به شورا ارسال شده است و  از تمامي قسمتهاي اين ساختمان بازديد كردند و مقرر شد در كميسيون با حضور مسئولين مربوطه به طور دقيق بررسي شود.
در ادامه از مكاني ديگر واقع در خيابان سلمان كه بازسازي شده بود د بازديدبه عمل آمد و مالكين آن توضيحاتي را ارائه نمودند.
در پايان اعضا از پرو‍ژه كف سازي مسير شاه ابوالقاسم در بافت تاريخي  بازديد كردند كه هم اكنون در اين مسير ، عمليات عمراني كف سازي  و بدنه سازي در حال انجام بود.

سایت خبری یزد فردا