رودرو با ناصر پارساییان نامزد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر یزد

ناصر پارسائیان کیست؟ / "گزارشی از حضور در دوره دوم و سوم شورا ؟ /:حمل و نقل عمومی ؟/:اولویت شما برای شورا پنجم؟/:سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری؟/:سازمان فاوا شهرداری؟/حاشیه نشینی و راهکار؟/جلب سرمایه گذار و بالا بودن هزینه خدمات برای مردم ؟/'گردشگری و شورا؟/:توریسم درمانی #نشاط و شادابی و شورا؟/#ویژگی شهردار #ویژگی منخبین شورای شهر یزد؟

23 اردیبهشت 1396                          تعداد بازدید: 96916                          کد خبر : 136836

یزدفردا "در راستای اصلاع رسانی به مخاطبین فردایی یزدفردا اقدام به برگزاری گفتگوی رودرو با نامزدین شورای اسلامی شهر یزد نمود تا مردم فهیم شهر یزد با نظرات و اولویت های کاری هر نامزد انتخاباتی بیشتر آشنا شوند.

سئوالات مطرح شده در ابتدا به بیوگرافی و رزومه کاری افراد سپس به اولویت های خود پس از ورود به شورا و همچنین آشنایی نامزدها با فعالیت های شهرداری  و ویژگی شهردار منتخب از نظر آنها و همچنین چه کسانی می توانند در شورا موثر باشند اختصاص داشت .

در اولین تجربه یزدفردا پس از گفتگو با شهردار یزد سعی شد بیشتر به سمتی خرکت کنیم تا هرماه بتوانیم گفتگوهای بیشتری را تقدیم مخاطبان نماییم .

این برنامه رودررو اختصاص به گفتگو با ناصر پارساییان نامزد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر یزددارد .

قسمت اول "#رودررو "با #ناصر #پارسائیان :ناصر پارسائیان کیست؟   

   قسمت دوم "#رودررو "با #ناصر #پارسائیان : "گزارشی از حضور در دوره دوم و سوم شورا ؟


قسمت سوم""#رودررو "با #ناصر #پارسائیان ::حمل و نقل عمومی ؟


قسمت چهارم "#رودررو "با #ناصر #پارسائیان ::اولویت شما برای شورا پنجم؟


قسمت پنجم "#رودررو "با #ناصر #پارسائیان ::سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری؟


قسمت ششم""#رودررو "با #ناصر #پارسائیان ::سازمان فاوا شهرداری؟

قسمت هفتم""#رودررو "با #ناصر #پارسائیان :حاشیه نشینی و راهکار؟


قسمت هشتم""#رودررو "با #ناصر #پارسائیان:جلب سرمایه گذار و بالا بودن هزینه خدمات برای مردم ؟


قسمت نهم""#رودررو "با #ناصر #پارسائیان:گردشگری و شورا؟


قسمت دهم""#رودررو "با #ناصر #پارسائیان:توریسم درمانی #نشاط و شادابی  و شورا؟


قسمت یازدهم""#رودررو "با #ناصر #پارسائیان:
#ویژگی شهردار #ویژگی  منخبین شورای شهر یزد؟


ادامه در کانال رودررو و پایگاه خبری یزد فردا
کانل رودررو
https://t.me/joinchat/AAAAAEIfvF74Y-pDYrGoxwسایت خبری یزد فردا