سخنرانی مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس در نشست هم اندیشی توسعه و چشم انداز شهرستان طبس

06 فروردین 1396 - 23:59                          تعداد بازدید: 15716                          کد خبر : 134995

به گزارش خبرنگار یزدفردادر طبس  سخنرانی مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس در نشست هم اندیشی توسعه و چشم انداز شهرستان طبس

مهندس طلایی ، فرماندار ویژه طبس بعنوان میزبان همایش رمز پیشرفت و توسعه شهرستان طبس را همدلی و همزبانی دانست و درخواست تشکیل کارگروههای تخصصی نمود،مهندس طلایی : در خصوص آب شرب طبس ، دو حلقه چاه برای طبس و یک حلقه چاه در دیهوک حفر و تجهیز گردیده است


سایت خبری یزد فردا