زمان : 11 آبان 1395 - 10:30
شناسه : 130863
بازدید : 19485
حضور مهندس زاده رحمانی فرماندار خاتم در هنرستان دخترانه کار و دانش ام البنین هرات حضور مهندس زاده رحمانی فرماندار خاتم در هنرستان دخترانه کار و دانش ام البنین هرات

گزارش تصویری حضور مهندس زاده رحمانی فرماندار خاتم و کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش در هنرستان دخترانه کار و دانش ام البنین هرات و صحبت و تبادل نظر با مدير، معلمين و دانش آموزان اين مدرسه