زمان : 04 آبان 1395 - 11:52
شناسه : 130578
بازدید : 18763
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش خاتم برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش خاتم
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش خاتم با حضور زاده رحمانی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش، کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش و سایر اعضا، در محل مدیریت آموزش و پرورش