برگزاری جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان خاتم

04 آبان 1395 - 11:53                          تعداد بازدید: 13972                          کد خبر : 130577

تشکیل جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان خاتم به ریاست زاده رحمانی فرماندار و با حضور کلیه اعضاء در محل فرمانداری
سایت خبری یزد فردا