آخرین در سخوید ماندگان هم باید به مرکز استان مهاجرت کنند؟ درمانگاه بی پزشک سخوید و بیماران دردمند

پیامی از دهستان سخوید

04 مهر 1395 - 12:26                          تعداد بازدید: 19853                          کد خبر : 129544

دهستان سخوید ۱۷۰۰ نفر جمعیت ساکن دارد واین جمعیت در شش ماهه اول سال به چهار برابر یعنی تقریب بر ۷۰۰۰ نفر می رسد.
سخوید دهستان خوش آب وهوای شهرستان تفت واستان یزد است و آب وهوای این دهستان و چشم انداز ها وتفرجگاه های ییلاقیش زبانزد عام وخاص می باشد، و مزیت دیگری که نسبت به دهستان های دیگر شهرستان تفت دارد، وجود تفرجگاه ها زمستانی وبرف گیر و همچنین پیست اسکی که پذیرای مسافران زیادی است، می باشد.
قریب بر یک ماه پیش که طرح تعغیر ساعت پزشکان در مناطق روستایی استان برای ازمایشی اجرا شد (قبلا ساعت کار پزشکان صبح ساعت ۸ بود تا ساعت ۱۳ وبعداز ظهر ساعت ۱۶ تا ۱۸ وبقیه ساعات هم مریض های اورژانسی را ویزیت میکردند)ولی با تغییر ساعت، این ساعت کاری به ۸ صبح تا۱۶ و بصورت یکسره تغییر کرد و بعداز ظهر وشب دیگه پزشک حضور نداره ومریضی را ویزیت نمی کند واین اعتراض کلیه دهستانهای شهرستان تفت را در پی داشت چون این مناطق ییلاقی هستند وساعات بعدازظهر جمعیتش دو برابر می شود وبد تر ازاون حدود ۱۵ روز است که درمانگاه سخوید اصلا پزشک ندارد!! وپزشک مستقر چون در کارشناسی ارشد قبول شده بود از اینجا رفت والان دقیق ۱۷ روز است پزشک نداریم واین خطر جدید برای نسل سالخورده ای است که نه وسیله ارتباطی دارند ونه کسی هست که به این پیرزن و پیر مرد ها کمک کند.واین باعث شد تا مردم دم درمانگاه تجمع کنند وبا گریه فریاد بی کسی سر دهند!!!


سایت خبری یزد فردا