زمان : 20 خرداد 1395 - 02:20
شناسه : 123267
بازدید : 15151
تصويبنامه هيات وزيران  درخصوص مجوز انجام مذاكره ، پيش امضاء و امضاي موقت موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي....+متن کامل مصوبات هیأت وزیران ابلاغی در بازه زمانی 29 اردیبهشت لغایت 3 خردادماه 1395 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجوز انجام مذاكره ، پيش امضاء و امضاي موقت موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي....+متن کامل

مصوبات هیأت وزیران ابلاغی در بازه زمانی 29 اردیبهشت لغایت 3 خردادماه 1395

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجوز انجام مذاكره ، پيش امضاء و امضاي موقت موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت بوسني و هرزگوين توسط وزارت جهاد كشاورزي
این مقرره در جلسه مورخ 1395/03/29 هیئت وزیران تصویب و با شماره 25124مورخ 1395/03/03از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.


دریافت متن کاملdownlod