مصوبات و اصلاحیه های هیأت وزیران ابلاغی در بازه زمانی 21 الی 25 بهمن ماه 1394

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اعطاي نشان هاي دولتي به آقایان ظريف ، صالحي ، دهقان ، عراقچي ، تخت روانچي ، بعيدي نژاد ، پژمان رحيميان ، محمدنيا ، كمالوندي ، مشكور ، دري و نجفي/آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي ، عناوين و اصطلاحات بيگانه/قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي /موضوع ويرايش دوم كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت/تخصيص مبلغ 10 ميليارد ريال براي تامين هزينه هاي مراجعت اتباع ايراني مهاجرو.........

26 بهمن 1394                          تعداد بازدید: 7034                          کد خبر : 118718

مصوبات و اصلاحیه های هیأت وزیران ابلاغی در بازه زمانی 21 الی 25 بهمن ماه 1394

 ابلاغ اصلاح پيوست تصويبنامه شماره 5379/ت51700ه مورخ 23 فروردين 1394 موضوع ويرايش دوم كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت
این اصلاحیه طی نامه شماره 153430مورخ 1394/11/21از سوی دبیر هیأت دولت ابلاغ گردید.
دریافت متن کاملdownlod

 

 اصلاحيه تحريري درخصوص ماده 7 آيين نامه اجرايي بند (م) ماده 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي موضوع تصويبنامه شماره 119516/ت51658ه مورخ 10 آذر 1394
این اصلاحیه طی نامه شماره 153785مورخ 1394/11/24از سوی دبیر هیأت دولت ابلاغ گردید.
دریافت متن کاملdownlod

 

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي ، عناوين و اصطلاحات بيگانه موضوع تصويبنامه شماره 16941/ت17788ه مورخ 14 تير 1378 - مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن
این مقرره در جلسه مورخ 1394/11/14 هیئت وزیران تصویب و با شماره 154438مورخ 1394/11/24از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
دریافت متن کاملdownlod

 

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اعطاي نشان هاي دولتي به آقایان ظريف ، صالحي ، دهقان ، عراقچي ، تخت روانچي ، بعيدي نژاد ، پژمان رحيميان ، محمدنيا ، كمالوندي ، مشكور ، دري و نجفي
این مقرره در جلسه مورخ 1394/11/18 هیئت وزیران تصویب و با شماره 154439مورخ 1394/11/24از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
دریافت متن کاملdownlod

 

 اصلاحيه تحريري درخصوص اصلاح رديف هاي 3 و 4 جدول تصويبنامه شماره 75557/ت52344ه مورخ 11 شهريور 1394 هيات وزيران
این اصلاحیه طی نامه شماره 154446مورخ 1394/11/25از سوی دبیر هیأت دولت ابلاغ گردید.
دریافت متن کاملdownlod

 

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تخصيص مبلغ 10 ميليارد ريال براي تامين هزينه هاي مراجعت اتباع ايراني مهاجر به وزارت امور خارجه
این مقرره در جلسه مورخ 1394/11/21 هیئت وزیران تصویب و با شماره 154880مورخ 1394/11/25از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
دریافت متن کاملdownlod

 

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص افزودن رئيس اتاق اصناف ايران به تركيب اعضاي كميسيون ملي نشان ( برند ) تجاري ، موضوع ماده 3 آيين نامه ساماندهي تبليغات كالاها و خدمات موضوع ماده 8 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويبنامه شماره 83983/ت52207ه مورخ 29 شهريور 1394
این مقرره در جلسه مورخ 1394/11/21 هیئت وزیران تصویب و با شماره 154884مورخ 1394/11/25از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
دریافت متن کاملdownlod

 

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح هاي ساختمان شبكه فرعي آبياري و زهكشي سيستان ، انتقال آب به منطقه تاسوكي و عشاير حاشيه هامون ، ساختمان شبكه فرعي آبياري و زهكشي ميانكنگي ، احداث سازه هاي بهره برداري از چاه نيمه ها و ساختمان سد چاه نيمه و شبكه آبياري و زهكشي از شركت توسعه منابع آب و خاك سيستان به شركت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان
این مقرره در جلسه مورخ 1394/11/21 هیئت وزیران تصویب و با شماره 154886مورخ 1394/11/25از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
دریافت متن کاملdownlod

 

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 134 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ، موضوع تصويبنامه شماره 33219/ت27260ه مورخ 10 مهر 1381 و اصاحيه آن موضوع تصويبنامه شماره 97440/ت50691ه مورخ 26 آبان 1393
این مقرره در جلسه مورخ 1394/11/21 هیئت وزیران تصویب و با شماره 154888مورخ 1394/11/25از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
دریافت متن کاملdownlod

 

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح رديف 4 جدول بند 1 تصويبنامه شماره 12739/ت50655ه مورخ 6 ارديبهشت 1394
این مقرره در جلسه مورخ 1394/11/21 هیئت وزیران تصویب و با شماره 155057مورخ 1394/11/25از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
دریافت متن کاملdownlod

 


سایت خبری یزد فردا