صوبه هیأت وزیران ابلاغی 24 بهمن ماه 1394

واگذاري حق بهره برداري 400 متر مربع از پلاك ثبتي واقع در شهرستان كوهدشت ، استان لرستان براي پروژه آبرساني مجتمع روستايي قبرموسي

26 بهمن 1394                          تعداد بازدید: 4710                          کد خبر : 118717

صوبه هیأت وزیران ابلاغی 24 بهمن ماه 1394

 تصويبنامه هيات وزيران ( كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي ) درخصوص واگذاري حق بهره برداري 400 متر مربع از پلاك ثبتي واقع در شهرستان كوهدشت ، استان لرستان براي پروژه آبرساني مجتمع روستايي قبرموسي به وزارت نيرو
این مقرره در جلسه مورخ 1394/10/12 هیئت وزیران تصویب و با شماره 153819مورخ 1394/11/24از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
دریافت متن کاملdownlod

 


سایت خبری یزد فردا