زمان : 19 آبان 1394 - 12:13
شناسه : 113947
بازدید : 10538
کاریکاتورهایی از مرد 25 هزارملیاردی/رابین‌هود بازی‌های بابک زنجانی!/قلک بابک زنجانی!/از بابک تا بانک! بابک زنجانی از 89 تا 94 کاریکاتورهایی از مرد 25 هزارملیاردی/رابین‌هود بازی‌های بابک زنجانی!/قلک بابک زنجانی!/از بابک تا بانک!

کاریکاتور: رابین‌هود بازی‌های بابک زنجانی!

 

http://yazdfarda.com/media/news_gal/file_109783.jpeg

کاریکاتور/ قلک بابک زنجانی!http://yazdfarda.com/media/news_gal/file_109784.jpeg

طنز و کاریکاتـور ) کـاریکـاتـور - وقت گشایش حساب های ب.

منبع : کیوان وارثی. قانون

کاریکاتور: از بابک تا بانک!

 

http://yazdfarda.com/media/news_gal/file_109785.jpeg