بايد از ظرفيت فرهنگي و علاقه‌مندي مردم در زمينه وقف استفاده كرد

بستر مشاركت وسرمايه گذاري مردم در عمران و شهرسازي را فراهم كنيم

از موضوعاتي كه درشهر ميبد به آن بي‌توجهي شده و همچنان نيز مورد غفلت واقع شده است، هزينه محوري بجاي نتيجه محوري است. بدينگونه كه شهرداري عمدتاً آمار و ارقام  هزينه كرد‌هايش را منتشر مي‌كند و ثمرات و نتايج عملكرد و تاثير آن بر توسعه و ساماندهي شهري كمتر مورد توجه است و كارآمد بودن اقدامات بررسي و تحليل نمي‌شود در حاليكه مي‌توان با همين  بودجه و تخصيص بجاي آن پايه ريزي بهتر و مناسبتري براي آينده فراهم كرد . به بيان ديگر شهرداري صرفاً به امور جاري و اجراي طرحهايي مي پردازد كه چندان سخت و دردسر ساز نباشد و به نوعي دچار عافيت طلبي شده است حال آنكه  فلسفه وجودي  شهرداري و شوراي شهر اين است كه به اموري بپردازد كه نياز به ابتكار عمل، برنامه ريزي و دورانديشي دارد.

 اگر ميبد مي‌خواهد شهري باشد كه مردم ميبد و حتي مهاجران به آن افتخار كنند و خود راشهروند اين شهر بدانند بايد شهري زيبا شايسته و درخور اين مردمان باشد و نكته ي مهم در تحقق چنين چيزي اين است  كه بطور اصولي  به زيرساختهاي آن هم توجه شود. امروز شبكه خيابان كشي ميبد در حكم رگهاي كسي  را دارد كه اگرچه بزرگتر شده است اما رگهاي آن در حد و اندازه كودكي‌اش باقي مانده است. امروز ميبد ديگر آن باغ شهر سرسبز گذشته نيست بلكه باغهاي آن خشكيده و زمين‌هاي زراعي آن مسكوني شده است و چه بخواهيم يا نخواهيم در حال متراكم شدن از جمعيت است و هسته مركزي و پيراموني آن در حال شكل‌گيري و بازآرايي است و اگر اين مسآله در طرحها و برنامه هاي توسعه شهري ناديده گرفته شود در آينده گره‌هاي كور بيشتري دامن گير شهر ميبد خواهد شد. اما متاسفانه براي اين موضوعات هيچ برنامه و هيچ عزمي وجود ندارد. شوراي محترم و شهردار عزيز بايد بدانند كه زمان خدمت اندك است هرچند هنوز فرصت است اما بيش از اين درنگ جايز نيست. بايد مردم و سرمايه گذاران را به ميدان آورد . بايد از ظرفيت فرهنگي و علاقه‌مندي مردم در زمينه وقف استفاده كرد. با همكاري اداره محترم اوقاف و امور خيريه  با مشاركت موسسات خيريه مي‌توان بار ديگر سنت نيكو و حسنه وقف را زنده كرد و  همانگونه كه ميبد در امور دانشگاهي و صنعتي سرآمد شده در شهرسازي نيز  مي‌تواند سرآمد شهرها شود. پس بايسته و ضروري است در اين زمينه  از تمامي امكانات و ظرفيتهاي مردمي و خيّري و اوقافي استفاده كرد .

شهردار محترم در آغازفعاليت خود در اين سمت به مطلب خوبي اشاره كردند كه چگونه شهرداري تاكنون بدون داشتن طرح تفصيلي اقدام مي نموده است! و همين نكته مي تواند نشان از بينش خوب شهردار باشد و اميد به اينكه از اين پس براي افق‌هاي آينده برنامه محوري در سرلوحه كارهاي شهرداري قرار گيرد. كافي است به مردم اعتماد كنيم، كافي است برنامه ها و مشكلات را با مردم در ميان بگذاريم و از آنها كمك بخواهيم. كافي است زمينه  و بستر مشاركت وسرمايه گذاري مردم در عمران و شهرسازي را فراهم كنيم .   

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا