سروده محمد وحید کریم بیکی

یزدفردا "محمد وحید کریم بیکی فرزند محمد علی، متخلص به "یاسین" متولد خردادماه 1360، شاعر و خوشنویس میبدی؛ عضو انجمن شعر و ادب و انجمن خوشنویسان شهرستان میبد. دارای مدرک کارشناسی روابط عمومی دانشکده خبر و مدرک عالی از انجمن خوشنویسان ایران

وی از 17 سالگی به سرودن شعر پرداخت و با حضور در انجمن شعر و ادب شهرستان میبد در محضر اساتید بزرگواری چون از جمله زکریا اخلاقی بهره برد.

بیشتر اشعار "یاسین" در قالب غزل و با محتوای آیینی و مذهبی است.

این شاعر میبدی شعر زیر با عنوان"شراره ی سرخ" در شرح حال زینب کبری(س) پس از واقعه کربلا به زیور طبع آراسته است.


شراره عشق

می درخشد در اوج ظلمت شب

ماه و هفتاد و دو ستــاره ی عشق

مانده زینب(س) میان این صحرا

تا نمایـد مگـر  نظـاره  ی عشق

بنگرد با  دو چشــم خونبـارش

جسم گلگـون و پاره پـاره ی عشق

خطبه ای خوانـد از تمام وجـود

بر بلنـدای صد منــاره ی عشق

کـاروانــی بـه  راه  انــــدازد

دختـر پاک دو  عصـاره ی عشق

در شب هجر صبـر پیشه کند

این بود راه ورسم و چاره ی عشق

جاودان سازد این حماسـه ی سرخ

بعـد چندین و صد هـزاره ی عشق

برفرزود به سینه ی "یاسیـن"

آتشی را که شد شراره ی عشق

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا