وارده به یزدفردا "یک فرایی :متاسفانه  گفته شده است كه بدليل قانون جديد انتخابات مردم ميبد وتفت تا 3 سال ديگر يعني تا پايان اين دوره مجلس نماينده اي نخواهند داشت ضمن اينكه عدم برگزاري انتخابات ميان دوره اي در 24 خرداد امسال نيز به خاطر رعايت حق برخي افراد براي استعفا از پستهاي مديريتي بوده( 6 ماه قبل از برگزاري انتخابات) است.
در اينجا حق  دهها هزار نفر از مردم يك يا چند شهرستان ضايع مي شود تابلكه حق برخي از افراد كه احيانا پست ومنصبي دارند ضايع نشود  اين برخلاف منافع عمومي است وقانونگذار يعني مجلس  خود بايد انرا اصلاح كند البته دولت هم مي توانست اين كار را انجام دهد اما كسي پيگيري نكرد .
در ضمن انتظار مي رود كه نمايندگان مجلس موضوع 6 ماه استعفا پيش از انتخابات را اصلاح كنند اين قانون تنها  به خاطر منافع خود نمايندگان مجلس وضع شده وتبعيض اميز است ضمن اينكه موجب مي شود اولا افراد شايسته و داراي تجربه اجرايي كانديداي نمايندگي نشوند و از طرفي موجب خلل در امور اجرايي ومديريتي كشور هم مي گردد چون بخاطر استعفاي افراد از پست هاي مديريتي ثبات سيستم ودستگاه دولتي بهم مي خورد.
پس از نمايندگان محترم استان انتظار داريم با ارائه طرح در مجلس اين موارد اصلاح شود

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا