یزدفردا :حاج محمد رضا قانع عزآبادی از بزرگان رسانه ای و مدیر صفحه صدوق فردا در کنار امور مربوط به روابط عمومی آموزش و پروش استان که ریاست آن را به عهده دارند وبلاکی را نیز جهت انعکاس مطالب مورد علاقه اشان راه اندازی و اداره می کننذکه مطالب خواندنی و زیبای بسیاری را در آن می توان یافت .

قدیمی ترین مدرسه رستاق

این تصویر یکی از قدیمترین مدارس ابتدائی رستاق به نام مدرسه دولتی مجانی رستاق درصدراباد است برای نشان دادن قدمت این عکس ذکر این نکته ضروری است که کودک ایستاده درجلو دانش آموزان ، مرحوم اقاشمس فانیان پدر آقای معزالدین فانیان است.( سید معزالدین فانیان از فرهنگیان بازنشسته رستاق است ) درعکس مرحوم اقای فانی بزرگ ودیگر معلمان درکنار دانش آموزان دیده می شوند . به نظم ، انضباط ، نوع پوشش و... دانش آموزان ومعلمان توجه کنید .

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_11634.jpeg

معرفی وبلاگ عزاباد رستاق

انعکاس اخبار عزآباد ، ارائه مقالات تاریخی ، مرور خاطرات اجتماعی روستا ، طنز ، معرفی آداب ورسوم ومشاغل قدیمی ، اخبار شهرستان ، لینک وبلاگ های شهرستان و... از جمله مطالب این وبلاگ است که توسط محمد رضا قانع عزابادی نوشته می شود این وبلاگ با آدرس ezabad.blogfa.com درفضای مجازی قابل دسترسی است

 

 


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا