محمد رضا شوق الشعراء

در خبر ها خواندیم : مدیرعامل کاشی کوثر ابرکوه:برخی مسئولان در تحقق فرمایش رهبری کم کاری می‌کنند! 

 

  بنام ابرکوه محروم، بکام سرمایه داران ..!

بابت زمین کارخانه، چه مبلغی به دولت پرداخت شده!؟

مجوز كارخانه كاشي ابركوه به نام چه كساني صادر شده!؟

مشکل «اب» و «خاک» کاشی ابرکوه چگونه حل خواهد شد!؟

 برای احداث کارخانه، چه مبلغی وام از بانک ها دریافت شده!؟

بزرگترین کارخانه کاشی کشور چرا در ابرکوه احداث می شود!؟

سهم مردم محروم منطقه ابركوه از كارخانه كاشي فقط كارگري در كارخانه است!؟

احداث بزرگترین کارخانه کاشی خاورمیانه در ابرکوه کوچک، اقتصادی بوده است!؟

استانداران سابق یزد، عقلشان نمی رسید بروند در ابرکوه کارخانه کاشی احداث کنند!؟

 

 سرمایه داران و سرمایه گذاران برای احداث کارخانه کاشی چی با خود به ابرکوه آورده اند!؟
آب و خاک مورد نیاز بزرگترین کارخانه کاشی خاورمیانه از کجا و چگونه تامین خواهد شد!؟

 

زمين دولتي و وام بانكي و چه زحمتي مي كشند و چه سودي مي برند سرمايه داران در ابركوه!

پنجاه میلیون مترمربع کاشی تولیدی کارخانه کاشی ابرکوه در کجا فروخته و مصرف می شود!؟

دود و غبار كاشي ابركوه به چشم و حلق مردم ابركوه مي رود و سودش به جيب غير ابركوهي ها!؟

80 درصد سيصد ميليارد ريال، دويست و ده ميليارد ريال مي شود! يا دويست و چهل ميليارد ريال؟

برای پیشرفت و توسعه ابرکوه، بهتر نبود که با وام و زمین دولتی، یک کارخانه کشتی سازی هم در ابرکوه احداث می کردند!؟

مدعیان صنعت و اقتصاد روزی که کلنگ احداث بزرگترین کارخانه کاشی را در ابرکوه به زمین زدند، فکر خاک و آبش را کرده بودند!؟

 با توجه به اینهمه کارخانه کاشی که در قطب صنعت کاشی ایران میبد قرار دارد، چه نیازی به احداث بزرگترین کارخانه کاشی در ابرکوه بود!؟

  مسئولان کاردان شرکت، روی چه حساب و کتابی در وسط کار یکدفعه تصمیم گرفتند که ظرفیت تولید را از 16 میلیون مترمربع به 24 میلیون مترمربع افزایش دهند!؟

در صورت شروع بکار بزرگترین کارخانه کاشی در ابرکوه، عرق زحمتش را کارگران ابرکوهی می ریزند و اما سود و منفعت آن را چه کسانی می برند و می خورند!؟


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا