نشست خبری «محسن برزگری» معاون آموزشی به همراه «آفرین اخوان» معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و هنر یزد روز چهارشنبه ۲۵ مردادماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

عکاس: مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا