یزدفردا: احمد آخوندی در میراث می ماند و گزینه معاونت امور اقصادی استانداری یزد در آینده نزدیک معرفی می شود .

شنیده های یزدفردا حاکی از آن است که احمد آخوندی از لیست گزینه های معاونت امور اقصادی استانداری یزد خارج شده و گمانه زنی ها یی که مبنی بر حضور وی در سمت معاونت امور اقصادی استانداری بوده رد شد.
منتظر معرفی گزینه نهایی برای معاونت اقتصادی استانداری یزد در اخبار یزدفردا باشید .

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا