برندان کویین نوشت:به نظر می‌رسد که ایلان ماسک متوجه شده است که مایکروسافت از داده‌های توییتر خود خارج از شرایط قرارداد استفاده می‌کند، به‌ویژه اگر در آموزش الگوریتم از آن استفاده شده باشد، می‌تواند درآمد یا خسارت قابل توجهی از این بابت دریافت کند.
توییتر مایکروسافت را به استفاده غیرمجاز از داده های کاربرانش متهم می کند. ماسک و توییتر از مایکروسافت می‌خواهند تا اطلاعاتی در مورد ماهیت محتوای توییتر در دسترس و نحوه استفاده و استفاده از داده‌های توییتر در اختیار آنها بگذارد. این غول نرم افزاری تا 7 ژوئن فرصت دارد تا به این درخواست پاسخ دهد.
اسپیرو وکیل توییتر در نامه ای که به مایکروسافت ارسال شده است، به شما یادآوری می کند که شرایط توافق مایکروسافت را ملزم می کند تا "همکاری و کمک کامل" خود را در مورد ممیزی انطباق درخواستی ارائه دهد. جالب است که ببینیم این چگونه توسعه می یابد و به نظر می رسد که این یک موضوع کاملاً قراردادی است.
با این حال، داده هایی که بسیار ارزشمند هستند، احتمالاً ترکیبی از داده های شخصی و حفاظت شده از حق نسخه برداری است. با این حال، اگر مایکروسافت بدهکار باشد و هزینه را پرداخت نکند، توییتر این گزینه را دارد که موضوع را به یک جنایت تبدیل کند، زیرا هر دو دفتر مرکزی اروپا در ایرلند دارند.
این می تواند سابقه جالبی را در دریافت پرداخت برای داده ها و IP مورد استفاده در آموزش هوش مصنوعی ایجاد کند، زیرا سایر شرکت های فناوری تمایل دارند کارهای ایلان ماسک را تماشا و دنبال کنند. آیا ایلان ماسک از آن دسته افرادی است که تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از دریافت دستمزد انجام می دهد.
اگر چنین است این می تواند گرم شود.
t pay up Twitter این گزینه را دارد که پیش از این موضوع را به یک جنایت تبدیل کند زیرا هر دو دفتر مرکزی اروپا در ایرلند دارند. این می تواند سابقه جالبی را در دریافت پرداخت برای داده ها و IP مورد استفاده در آموزش هوش مصنوعی ایجاد کند، زیرا سایر شرکت های فناوری تمایل دارند کارهای ایلان ماسک را تماشا و دنبال کنند. آیا ایلان ماسک از آن دسته افرادی است که تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از دریافت دستمزد انجام می دهد. اگر چنین است این می تواند گرم شود.
t pay up Twitter این گزینه را دارد که پیش از این موضوع را به یک جنایت تبدیل کند زیرا هر دو دفتر مرکزی اروپا در ایرلند دارند. این می تواند سابقه جالبی را در دریافت پرداخت برای داده ها و IP مورد استفاده در آموزش هوش مصنوعی ایجاد کند، زیرا سایر شرکت های فناوری تمایل دارند کارهای ایلان ماسک را تماشا و دنبال کنند. آیا ایلان ماسک از آن دسته افرادی است که تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از دریافت دستمزد انجام می دهد. اگر چنین است این می تواند گرم شود.
ترجمه :یزدفردا

 

 

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا