علی‌اکبر قانعی از برگزاری دوره های آموزش رشته مینای سفال در مهریز خبر داد و اظهار داشت: هنر راه بسیار خوبی برای درمان استرس و مشکلات اضطرابی در کودکان است و فعالیت‌های هنرمندانه به آنها کمک می‌کنند که موضوعات دیگری مثل خواندن و ریاضیات را بهتر یاد بگیرند.

وی افزود: همچنین آموزش هنر به کودکان به بهبود تحول دیداری، حرکتی و اجتماعی کودکان نیز کمک می‌کند و وسیله‌ای برای بیان احساسات، تجربیات و هیجانات آن‌ها محسوب می‌شود و کودکان می‌توانند از آن به عنوان روشی برای برقراری ارتباط استفاده کنند.

قانعی تصریح کرد: با توجه به مسائل یاد شده و با برنامه ریزی و با تعامل و همکاری اداره میراث فرهنگی شهرستان مهریز و مدرسه سما، مربیان دو دوره پایه اول و دوم برای آموزش رشته مینای سفال انتخاب شدند و آموزش‌های مورد نیاز به آنها ارائه شد.

وی اظهار امیدواری کرد: بتوان با برگزاری دوره های هنری و صنایع دستی، ضمن مهارت آموزی به دانش آموزان، بتوانیم برنامه ریزی گسترده‌تری برای کودکان و نوجوانان این شهرستان در زمینه برگزاری دوره های آموزشی و مهارت آموزی انجام دهیم.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا