یزدفردا: وزیر راه و شهرسازی با حضور در فرودگاه آموزشی مهریز قول رفع مشکلات این مجموعه را داد.

به گزارش یزدفردا: بذرپاش در حاشیه بازدید از فرودگاه آموزشی مهریز گفت:فرودگاه آموزشی مهریز استاندارد‌ترین و مهمترین فرودگاه آموزشی کشور است و فرآیند انتقال فن آوری در این مجموعه باید فراهم شود.

بذرپاش ادامه داد: فرآیند ساخت هواپیمایی این مجموعه با شریک خارجی آن در دستور کار قرار دارد و ما هم با هدف کمک به مجموعه بازدید داشتیم.

بذرپاش بیان داشت: مقرر شد از صندوق توسعه و منابع دیگر تأمین مالی این فرودگاه انجام تا اجزا و قطعات هواپیما وارد شود و به تولید حداکثری برسد.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا