تخریب یک منزل مسکونی و فرونشست زمین بر اثر سیل اخیر دربلوار بسیج پشت حسینیه ام الائمه، جنب آپارتمان های نفت و همچنین خطر تخریب دوباره بناهای فرسوده اطراف

مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا