یزدفردا: جوان ۳۰ ساله بافقی که با برق گرفتگی به وسیله کولر مواجه شده بود توسط کارشناسان اورژانس احیا شد.

به گزارش یزدفردا: شب گذشته، حادثه برق گرفتگی مرد جوان بافقی هنگام کار با کولر آبی به مرکز پیام اورژانس استان گزارش شد.

با اعلام ماموریت توسط واحد دیسپچ اورژانس و حضور به موقع و اقدام مناسب کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بافق، پس از ایمن سازی صحنه و انجام عملیات احیا قلبی ـ ریوی به مدت ۲۰ دقیقه در محل، عملیات احیا قلبی ـ ریوی موفقیت آمیز گزارش شد.

پس از انجام اقدامات حمایتی اعزام، مددجو با علائم مثبت حیات و با ریتم پایدار قلبی تحویل بیمارستان، ولی عصر (عج) بافق شد.

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا